Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb

Badanie techniczne pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu może być przeprowadzone po przedstawieniu dokumentu wydanego przez właściwy organ dozoru technicznego, stwierdzającego sprawność urządzenia technicznego. Umożliwia to diagnoście odmówienie wykonania badania technicznego w przypadku, gdy właściciel pojazdu nie dostarczy stosownej dokumentacji. Jakie akty prawne dotyczą dozoru technicznego i do jakich urządzeń się odnoszą? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w artykule.

Aktualnościtargi.paliwa


SiteLock