Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


Nigdzie w naszych warunkach technicznych nie znajdziemy żadnych wytycznych odnośnie konkretnych wymagań dotyczących obowiązkowego wyposażenia pojazdów z przeznaczeniem „przewóz żywego drobiu” oraz „przewóz żywych zwierząt”, czy też ewentualnych zwolnień z warunków technicznych. O ile w przypadku badania technicznego pojazdu już zarejestrowanego z zabudową fabryczną nie powinno być większych problemów, to w sytuacji, gdy do badania przedstawiany jest pojazd, w którym dokonano zmian konstrukcyjnych mogą nasunąć się wątpliwości. Czy pojazd przeznaczony do transportu żywych zwierząt musi spełniać określone warunki techniczne? Na co zwrócić szczególną uwagę podczas badania takiego pojazdu i kiedy pojazd można sklasyfikować z takim przeznaczeniem? Wyjaśnienie tych wątpliwości można znaleźć w artykule.

Aktualności

Sosnowski


SiteLock