Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


Co do zasady w polskim porządku prawnym od każdej decyzji administracyjnej istnieje prawo do odwołania. W przypadku stacji kontroli pojazdów zarówno diagnosta, jak i przedsiębiorca mają prawo odwołać się od niekorzystnej dla siebie decyzji do samorządowego kolegium odwoławczego. W przypadku diagnostów sam fakt złożenia odwołania powoduje, że decyzja o cofnięciu uprawnień zawodowych nie wchodzi w życie. W przypadku zakazu wykonywania działalności gospodarczej decyzja ma ustawowy rygor natychmiastowej wykonalności. W projekcie ustawy „Prawo o ruchu drogowym” ta sytuacja ma ulec pogorszeniu i zrównuje się w sposób negatywny położenie prawne zarówno diagnosty, jak i przedsiębiorcy prowadzącego stację. W artykule omówiono zapisy projektu ustawy odnoszące się do tego problemu.

Aktualności

Sosnowski


SiteLock