Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


W połowie sierpnia został skierowany do konsultacji społecznych projekt ustawy o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia nr UC 80. Nowa ustawa ma służyć stosowaniu następujących rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady. Rozporządzenia unijne mają moc powszechnie obowiązującą. Oznacza to, że nie trzeba ich wdrażać do krajowego porządku prawnego, ponieważ stosuje się je bezpośrednio. Zmiany w obowiązujących przepisach obejmą m.in. definicje pojazdów. Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów zgłosiła to tego projektu swoje uwagi. Przewiduje się, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Trudno przewidzieć, czy tak się stanie. Będzie to zapewne zależało od tego, jak dużo uwag zostanie zgłoszonych w ramach konsultacji. W artykule omówiono szczegóły zmian. Projektowana ustawa w mniejszym stopniu dotyczy stacji kontroli pojazdów. Głównymi jej odbiorcami będą producenci pojazdów oraz producenci części i przedmiotów wyposażenia. Warto jednak wiedzieć, na jakie zmiany wprowadzane tą ustawą powinni zwrócić uwagę diagności.

Aktualności

Sosnowski

MTSP

SiteLock