Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


Co pewien czas, w pytaniach kierowanych do biura Izby, wraca temat związany z pojazdami specjalnymi tzw. „resortowymi”. Czy pojazdy te nie muszą spełniać warunków technicznych rozporządzenia ministra ds. transportu? Literalne czytanie zapisów rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów może wprowadzać w błąd, albowiem przywołany jest tam pojazd specjalny. Niemniej jednak należy pamiętać, że nie chodzi tutaj o pojazd specjalny podlegający wspomnianym przepisom. Dla pojazdów specjalnych „resortowych” stosuje się warunki techniczne określone w odrębnych przepisach. Zostały one wymienione w artykule.

Aktualności

Sosnowski

MTSP

SiteLock