Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pod pozycją UD172 znajduje się projekt ustawy o fundacji rodzinnej. Zakłada się, że nowa instytucja prawna ma ochronić firmę przed wstrząsem związanym ze zmianą właściciela i ułatwić powierzenie jej zarządzania spadkobiercom, zgodnie z wolą fundatora. W aktualnym stanie prawnym nestorzy firm rodzinnych mają ograniczone możliwości przekazania swojego biznesu. Fundacja rodzinna ma być nową osobą prawną. Jakie zadania spełnia fundacja rodzinna i w jaki sposób się ją zakłada? Odpowiedź na te pytania oraz omówienie całego projektu można znaleźć w artykule.

Aktualności

Sosnowski

MTSP

SiteLock