Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


Choć mogłoby się wydawać, że wiedza o przebiegu realizacji zlecenia naprawy jest powszechna, to jednak warto przybliżyć sobie czynniki, które mogą pomóc w prawidłowym wykonaniu naprawy. Porady zamieszczone poniżej zostały napisane na podstawie praktycznych doświadczeń uzyskanych zarówno podczas mojej pracy w autoryzowanym serwisie, jak i we własnym warsztacie. Proces realizacji zlecenia naprawy można podzielić na kilka etapów. Każdy z nich autor omówił osobno, dzieląc je na: przyjęcie pojazdu do warsztatu, diagnostyka, współpraca z klientem, naprawa.

Aktualności

Sosnowski

MTSP

SiteLock