Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


Obecnie procedowanie na projektem ustawy o zmianie ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (UC48), który ma implementować do naszego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych, weszło w fazę konsultacji międzyresortowych. Jak się okazuje, sami urzędnicy mają wiele zastrzeżeń do jakości przygotowanego projektu. W artykule autor przedstawił najciekawsze uwagi na temat tego projektu zgłaszane przez różne resorty.

Aktualnościprofiauto

SiteLock