Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


Dyrektywa 2014/45/UE weszła w życie 20 maja 2014 r. Kraje członkowskie miały czas na przygotowanie projektów krajowych aktów prawnych do 20 maja 2017 r., aby dostosować wewnętrzne przepisy do wymagań określonych w dyrektywie. Polska nie dokonała jeszcze pełnej transpozycji nowej dyrektywy. Polski system badań technicznych opiera się na przepisach poprzedniej dyrektywy, która została poprawnie wdrożona do prawa polskiego. Projekt obecnych zmian zakładał swego rodzaju rewolucję w systemie badań technicznych, wychodząc w wielu miejscach poza zakres regulacji obowiązkowego wdrożenia określony w dyrektywie. Kiedy ostatecznie nastąpi transpozycja unijnej dyrektywy do prawa krajowego i na ile zostanie osiągnięta zgodność z przepisami unijnymi? Wyjaśnienie w artykule.

Aktualnościprofiauto

SiteLock