Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


Od kilku lat przepisy dotyczące działalności gospodarczej zawierają pewne reguły wykładni, które należy stosować w takich przypadkach. Zazwyczaj są one korzystne dla petentów, gdy urzędnik, opierając się na niejasnych i nieprecyzyjnych przepisach, ma podjąć decyzję. Warto te ogólne zasady znać i stosować. W artykule autor przedstawił głównie rozwiązania prawne zawarte w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego oraz prawa przedsiębiorców, albowiem to te zapisy są najczęściej stosowane w przypadku działalności regulowanej, związanej np. ze stacjami kontroli pojazdów, czy dotyczą diagnostów.

Aktualnościprofiauto

SiteLock