Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


COVID-19 zablokował wiele aktywności, w tym także prace legislacyjne, które toczyły się przed wybuchem pandemii. Mimo ograniczeń ustawodawca pod koniec maja trafił do Sejmu projekt zmiany ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. Zawiera on wiele zmian ważnych dla kierowców, ale także diagnostów przeprowadzających badania techniczne pojazdów. Część z nich była zapowiadana od dawna, część zaczerpnięto z wcześniejszych projektów zmiany ustawy, które nie weszły w życie, część zaś jest nowych. W artykule omówiono te zmiany, które są najistotniejsze dla diagnostów i stacji kontroli pojazdów.

Aktualnościprofiauto

SiteLock