Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


Spełnienie wymagań normy czystości spalin Euro 6d, wprowadzającej ograniczenie emisji tlenków azotu przez silniki wysokoprężne aut osobowych do 80 mg/km, wymaga od producentów pojazdów opracowania i stosowania coraz bardziej wyrafinowanych metod oczyszczania gazów wylotowych. Znana już od wielu lat selektywna redukcja katalityczna SCR, polegająca na przekształcaniu z wykorzystaniem amoniaku, tlenków azotu w azot i parę wodną, może nie wystarczyć do ob­niżenia NOx w spalinach do dopuszczalnego pozio­mu. Z tego powodu w nowych modelach Volkswagena napędzanych silnikami 2.0 TDI Evo z rodziny EA288 zasto­sowano nową metodę podwójnego dozowania płynu Ad­Blue® o nazwie Twindosing. Podobne rozwiązanie z dwoma konwerterami SCR wpro­wadził koncern Daimler w silniku OM654q. W artykule omówiono budowę i działanie obu nowych na rynku rozwiązań.





Aktualności



profiauto





SiteLock