Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


Od wielu lat nie było żadnych modyfikacji w katalogu dodatkowych badań technicznych pojazdów. 7 listopada wchodzą w życie zmiany do ustawy „Prawo o ruchu drogowym” wprowadzone przez ustawę z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz ustawy o transporcie drogowym. Nowa ustawa wdraża do polskiego prawa dyrektywę 2014/47/UE. Przedmiot regulacji dotyczy przede wszystkim kontroli drogowych pojazdów kategorii M2, M3, N2, N3, przyczep O3 i O4, a także ciągnika kołowego kategorii T5, użytkowanych na drodze publicznej do wykonywania zarobkowego przewozu rzeczy. Organy kontroli ruchu drogowego będą weryfikowały stan techniczny pojazdów zarejestrowanych na terytorium RP, jak również za granicą. Przy okazji wprowadzanych zmian prawnych, pojawi się nowy rodzaj dodatkowego badania technicznego, który został omówiony w artykule.

Aktualnościprofiauto

SiteLock