Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


Wiele już powiedziano i napisano na temat dyrektywy 2014/45/UE oraz koniecznych zmian w systemie badań technicznych pojazdów w Polsce. Wszyscy zainteresowani doskonale wiedzą o tym, że aktualnie obowiązująca dyrektywa dotycząca badań technicznych pojazdów weszła w życie 20 maja 2014 r. Zgodnie z jej zapisami projekty krajowych aktów prawnych miał y być gotowe do 20 maja 2017 r., a zacząć obowiązywać od 20 maja 2018 r. Z różnych i często bardzo złożonych względów terminy te nie zostały dotrzymane. Bardzo często w dyskusji podnoszono argumenty, że procedowanie projektowanych zmian jest konieczne, ponieważ Polska musi wdrożyć dyrektywę, gdyż nasz system badań technicznych odstaje od tych w innych krajach europejskich. Ale trzeba sobie zadać pytanie: czy rzeczywiście tak jest? Czy konieczne są rewolucyjne zmiany, czy wystarczą kosmetyczne? Autor analizuje brakujące elementy do wdrożenia w Polsce.

Aktualnościprofiauto

SiteLock