Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl

Developed in conjunction with Ext-Joom.comInspekcja Transportu Drogowego dysponuje obecnie trzema mobilnymi stacjami kontroli pojazdów, które są wykorzystywane do kontroli stanu technicznego pojazdów ciężarowych i autobusów na drodze. Do tej pory nie ma jednak konkretnych podstaw prawnych, które by regulowały zasady takich kontroli, czy też wymagania dla urządzeń mobilnych. Te wszystkie kwestie mają być uregulowane przez zmiany prawne wprowadzane w projekcie ustawy o zmianie ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz ustawy o transporcie drogowym. Projekt ten wdraża do polskiego prawa dyrektywę 2014/47/UE. W artykule przedstawiono planowany zakres takiej kontroli mobilnej, wymagania dotyczące wyposażenia kontrolnego oraz samych osób kontrolujących.

Aktualnościprofiauto


SiteLock