Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


Dnia 7 marca 2018 r. parlament zakończył prace i przekazał do podpisu prezydenta RP projekt ustawy z dnia 6 marca 2018 r. „Prawo przedsiębiorców”. Ma ona w założeniu całkowicie zastąpić obecnie obowiązującą ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Zasadniczym celem nowej ustawy jest pełniejsze urzeczywistnienie konstytucyjnej zasady wolności działalności gospodarczej oraz różnych zasad istotnych dla przedsiębiorców, a obok innych ustaw ma być częścią nowej „Konstytucji Biznesu”. W numerze zaprezentowano główne założenia ustawy. W kolejnych artykułach zostaną opisane niektóre ze szczegółowych uregulowań ustawy „Prawo przedsiębiorców”, ograniczając się jednak, ze względu na obszerność aktu prawnego, do niektórych najistotniejszych zapisów.

Aktualnościprofiauto

SiteLock