Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl

Developed in conjunction with Ext-Joom.comDziałalność prowadzona indywidualnie przez osoby fizyczne jest zdecydowanie najpopularniejszą formą wykonywania działalności gospodarczej w Polsce. W momencie śmierci przedsiębiorcy, czy też innych zdarzeń uniemożliwiających dalsze funkcjonowanie (jak np. poważna choroba), konieczna staje się jej likwidacja. Rodzi to wiele zagrożeń dla majątku przedsiębiorstwa, zatrudnionych pracowników i obrotu gospodarczego, w tym wierzycieli. Ustawodawca pragnie obecnie wyjść naprzeciw temu problemowi, proponując nową instytucję prawną w postaci zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem osoby fizycznej. W artykule omówiono zasady powoływania zarządcy oraz jego prawa i obowiązki.

Aktualności

SiteLock