Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła do polskiego porządku prawnego nową formę rejestracji pojazdów, tzw. profesjonalną rejestrację pojazdów umożliwiającą ich czasowe użytkowanie w ruchu drogowym. Nowelizacja uprościła działalność podmiotów zajmujących się dystrybucją, produkcją lub badaniami. Projektodawcy oszacowali, że w Polsce jest ok. 20 tys. przedsiębiorców i funkcjonuje 11 jednostek uprawnionych, które – korzystając z profesjonalnej rejestracji – będą mogły skuteczniej prowadzić działalność gospodarczą i badawczą. W ustawie zaproponowano także inne istotne zmiany w prawie o ruchu drogowym, związane z nowymi tablicami rejestracyjnymi. Zmiany te oraz zasady korzystania z profesjonalnej rejestracji pojazdów omówiono w artykule.

Aktualnościprofiauto

SiteLock