Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

PISKP1

W Dzienniku Ustaw pod pozycją 2338 ukazało się rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z dnia 11 grudnia zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. W artykule omówiono wprowadzone przez ustawodawcę zmiany, w tym m.in. pojęcie „paliwa alternatywnego”, nowe definicje wymiarów pojazdów oraz nowe zapisy dotyczące oznakowania pojazdów Straży Granicznej i Służby Celno-Skarbowej.

AktualnościSiteLock