Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Awarie układu klimatyzacji, ogrzewania i nawie­wu są dosyć powszechne. Przeważnie można ła­two diagnozować typowe usterki tych układów. Wiadomo, że słaba wydajność układu ogrzewania jest naj­częściej spowodowana awarią termostatu lub zanieczysz­czeniami wewnątrz nagrzewnicy. Brak nadmuchu jest spowodowany uszkodzeniem wentylatora lub układu re­gulacji napięcia wentylatora, a przyczyną słabej wydajno­ści klimatyzacji – najczęściej zbyt niskie ciśnienie czynni­ka chłodniczego, spowodowane nieszczelnością układu. Niekiedy jednak trafiają się objawy nietypowe, po których trudno jednoznacznie określić przyczyny nie­sprawności. Tak było w przypadku samochodu Jeep Cherokee, którego układ klimatyzacji i nawiewu zdra­dzał objawy nieprawidłowego funkcjonowania. Ogrzewanie kabiny było więcej niż niewystarczające, a dmuchawa pracowała tylko na najszybszym biegu. Mimo pracy dmuchawy na najszybszym biegu, nadmuch powietrza był niewielki, a szyby łatwo ulegały zaparowaniu. W jaki sposób tytułowe myszy doprowadziły do tego, że nadmuch i klimatyzacja pracowały z małą wydajnością?

Aktualności

Ciekawe linkiSiteLock