Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

PISKP1

Kontrole, kontrole, kontrole. Tak w bardzo dużym skrócie można odpowiedzieć na pytanie, co czeka przedsiębiorców prowadzących SKP po wprowadzeniu projektowanej nowelizacji ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. Kontroli będą m.in. podlegały wyniki wybranych losowo badań technicznych pojazdów prze-prowadzonych przez daną stację. Ministerstwo szacuje, że taką kontrolą będzie objętych ogólnie ponad 0,5% liczby badań wykonanych w roku poprzedzającym. Przedsiębiorcy będą ponadto musieli liczyć się z karami pieniężnymi nawet do 10 tys. zł za nieprawidłowe wykonanie przez diagnostę badania technicznego, a także z zakazem prowadzenia działalności, jeśli dojdzie do naruszeń warunków prowadzenia jednej ze swoich stacji. Wiele planowanych zmian idzie w dobrym kierunku, jak choćby kroki dyscyplinujące użytkowników pojazdów uchylających się od badania lub spóźniających z wizytą w SKP. Szczegóły na temat planowanej nowelizacji zostały przekazane w Zakopanem podczas majowej konferencji zorganizowanej przez PISKP. Relację z konferencji zamieszczamy na str. 5, natomiast poruszane na niej zagadnienia dotyczące zmian omawiamy w artykule Marcina Barankiewicza na str. 14. Trzeba pamiętać, że procedowane obecnie przepisy przebudują zasadniczo system badań technicznych pojazdów i ukształtują ramy jego funkcjonowania na wiele, wiele lat.

Krzysztof Trzeciak

AktualnościCiekawe linkiSiteLock