Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


Opublikowany projekt rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych kontynuuje dotychczasowy stan prawny w zakresie rejestracji i oznaczania pojazdów, ale zawiera także nowe rozwiązania, które były zgłaszane jako postulaty zmian do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. W artykule omówiono proponowane zmiany w porównaniu do stanu obecnego. Do takich zmian należy m.in. rezygnacja z definicji „właściciela pojazdu”, uproszczenie obowiązku tłumaczenia dowodu rejestracyjnego, wydawanie trzeciej tablicy rejestracyjnej, czy nowe kombinacje oznaczeń na tablicach rejestracyjnych.

Aktualnościprofiauto

SiteLock