Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


  1. Raport o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (tzw. raport KOBIZE)

           Termin: 28 lutego 2022 roku, czwartek

           Miejsce złożenia: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami

  1. Sprawozdanie w zakresie F-GAZÓW i SZWO

           Termin: 28 lutego 2022 roku, czwartek

           Miejsce złożenia: Baza Danych Sprawozdań

  1. Dokonanie opłaty rocznej za wpis do BDO

           Termin: 28 lutego 2022 roku, czwartek

           Miejsce złożenia: Baza Danych o Odpadach

  1. Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami

          Termin: 15 marca 2022 roku, wtorek

           Miejsce złożenia: Urząd Marszałkowski

  1. Sprawozdanie o zakresie korzystania ze środowiska oraz wniesienie opłaty środowiskowej

           Termin: 31 marca 2022 roku, czwartek

           Miejsce złożenia: Urząd Marszałkowski

Aktualności

Sosnowski

MTSP

SiteLock