Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


Numer 11/2008

W porze jesiennej wszyscy stajemy się mniej widoczni, a przez to bardziej narażeni na potrącenia przez innych użytkowników ruchu. Istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego ma właściwe oświetlenie pojazdu. Auto dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat wyposażenia pojazdów w prawidłowe żarówki.

W artykule autor skoncentrował się na zagadnieniu badań układów wydechowych w fazie powstawania prototypów nowych pojazdów (tłumiki na pierwszy montaż) oraz w fazie produkcji nieoryginalnych tłumików na części zamienne. Jakie parametry są sprawdzane podczas tych badań? Czy niższa cena tłumików nieoryginalnych znajduje swoje odzwierciedlenie w ich gorszej skuteczności działania? Po odpowiedzi na pytania zapraszamy do artykułu.

W ostatnich latach mierniki do pomiaru napięcia akumulatora pod obciążeniem i mierniki gęstości elektrolitu zostały zastąpione testerami elektronicznymi do oceny sprawności akumulatora. Jakie parametry mierzą i czym należy kierować się przy zakupie takiego testera? Na pytania te odpowiedź można znaleźć w artykule.

Podnośnik w świetle prawa Wspólnoty Europejskiej jest towa­rem, wprowadzanym do obrotu poprzez proces sprzedaży. W związku z tym zacznie podlegać przepi­som warunkującym działanie takiego procesu. W artykule autor próbuje przybliżyć za­gadnienia, które w bliskiej już przyszłości doprowadzą do upo­rządkowania struktury obrotu podnośnikami na polskim rynku.

W artykule autor stara się przybliżyć ogól­ne zasady przeprowadzania kontroli oraz konsekwencje złamania przepisów regulujących prowadzenie działalności gospodarczej. W kolej­nym numerze miesięcznika zostaną opisane wybrane prze­pisy szczegółowe dotyczące określonych grup przedsiębior­ców i specyficzne zasady ich kontroli.

Aktualności

Sosnowski

MTSP

SiteLock