Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


Numer 10/2008

Użytkownik 3-letniego motocykla Suzuki SV 650 usiłował naprawić uszkodzoną oponę w serwisie wulkanizacyjnym. Niestety nie udało się odkręcić nakrętki mocującej oś tylnego koła. Mimo użycia siły wielokrotnie większej od zale­canej przez wytwórnię, nakrętka nie ustąpiła. Trzeba było rozciąć nakrętkę i wymienić oś. Co było powodem zakleszczenia nakrętki i kto ponosi odpowiedzialność za wadę? Odpowiedź w artykule.

Mija rok od chwili ukazania się pierwszego numeru naszego czasopi­sma. Rok istnienia na rynku praso­wym nie jest z pewnością długim okresem i nie byłby wart odnotowa­nia, gdyby nie fakt, że przyszło nam działać w obliczu ostrej konkurencji. Stanowi ją już osiem (!) pism adreso­wanych do warsztatowców, uzupeł­nianych przez gamę bezpłatnych pi­semek, wydawanych przez dużych dystrybutorów części. Czy w takich warunkach można jeszcze liczyć na zainteresowanie fachowców kolej­nym tytułem? Okazuje się, że tak. Po roku naszej działalności, licznych spotkań z branżą w ramach targów, imprez motoryzacyjnych i konferen­cji widzimy, że istnieje cały czas za­potrzebowanie na fachowy tytuł, wy­różniający się obiektywizmem, po­ziomem merytorycznym i profesjo­nalizmem. Oceniając dotychczasowe zainteresowanie naszym tytułem, przejawiające się m.in. rosnącą sprzedażą prenumerat, widzimy, że udaje się nam wypełnić tę lukę. Sta­jemy się najchętniej czytanym pi­smem, o czym świadczą także otrzy­mywane listy i reakcje na forach (przykłady wpisów podajemy w numerze). Dla każdego czytelnika ważne jest źródło pochodzenia czytanego arty­kułu, a zwłaszcza osoba autora i jego kompetencje. Dlatego w tym nume­rze Serwisu, w ramach „poznajmy się!”, zamieszczamy notki o naszych autorach, którzy stale z nami współ­pracującą.

Aktualności

Sosnowski


SiteLock