Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


Numer 10/2008

Czy każdy auto­busu o dopuszczalnej prędkości do 100 km/h musi mieć zwalniacz? Jak należy interpretować pod tym kątem Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 ?  Odpowiedź w artykule.

W swojej prakty­ce spotkałem się kilkakrotnie z modelem BMW 5 w nadwoziu E60 z silnikiem 30 6 D2 (M 57 D3), który tracił moc, stawał się oporny na pedał przyspieszenia. Były takie sytuacje, kiedy właściciele na własną rękę doko­nali już wymiany turbiny czy przepływomierza, oczywiście bez widocznych efektów. Co było powodem tych objawów? Odpowiedź w numerze.

Funkcja kasowania adaptacji jest powszech­nie znana, ale ciągle niedoceniana, zwłasz­cza przez naprawiających silniki wysoko­prężne. Trzeba rozumieć, na czym polega istota uczenia się i późniejszego kasowania nauczo­nych charakterystyk. Więcej na temat rozwiązywania problemów z adaptacją wtryskiwaczy i sterowników w artykule.

Najczęściej podawaną przyczyną wypadków drogowych je niedostosowanie prędkości do warunków jazdy. Tak jest najprościej, ale czy do końca słusznie. Czy rynek części za­miennych o nieznanej jakości nie jest przypadkiem przyczy­ną kolizji? Więcej na ten temat w numerze.

Autor przedstawia kilka przykładów niedomagania silników TDI, m.in. przejawiające się nierównomierną pracą, utrudnionym rozruchem i pracą w trybie awaryjnym. Opisane objawy można jednak odnieść do wszystkich silników Diesla. W artykule podano najbardziej prawdopodobne przyczyny tych niedomagań.

Aktualności

Sosnowski

MTSP

SiteLock