Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


Numer 9/2008

Rozpoczęło się przyjmowanie wniosków na dofinanso­wanie projektów inwestycyjnych dla małych i śred­nich przedsiębiorstw. W latach 2007-2013 przewi­dziano na wsparcie przedsiębiorczości kwotę ok. 16 mld eu­ro. Pomoc dostępna jest w ramach 16 regional­nych programów operacyjnych, 3 programów krajowych oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Czy firmy zaj­mujące się diagnozowaniem i naprawą samochodów mają szansę na uzyskanie dotacji na swoje inwestycje? Odpowiedź w artykule.

­Chociaż nie istnieje jednolity sposób kwalifikowania cech podnośników pod kątem bezpieczeństwa pracy, warto uświadomić sobie, na które z nich nale­ży szczególnie zwracać uwagę, aby zmniejszyć ryzyko wy­padku podczas pracy. W artykule autor przedstawił typowe rozwiązania zabezpieczeń spotykanych w podnośnikach różnego typu.

Wprowadzenie czytników systemów OBD II/EOBD na wyposażenie SKP w naszym kraju rozpoczęło dyskusję o przyszłość analizatorów spalin. Czy czytniki mogą zastąpić analizatory? Odpowiedź można znaleźć w numerze.

Co to jest kompatybilność elektromagnetyczna i jaki ma wpływ na bezpieczeństwo jazdy? Autor odpowiada na to pytanie oraz przedstawia wy­magania, jakie powinny spełniać urządzenia elektroniczne stosowane w pojazdach.

Autor prezentuje w artykule auten­tyczne przykłady negatywnych zachowań pracowników ob­sługi klienta związanych bezpośrednio z komunikacją z klientem. Na tej podstawie radzi, jak dbać o jakość relacji z klientami.

Aktualności

Sosnowski

MTSP

SiteLock