Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


W tym odcinku odpowiedzi na pytania: Czy wobec standardów obowiązujących w firmach możli­we jest okazywanie indywidualności i cech wynikających z osobowości każdego człowieka? Czy w kontakcie z klientem możemy pokazać nasze „praw­dziwe oblicze”? Czy firma pozwoli pracownikowi, aby obsłu­giwał klientów „po swojemu”? 

Aktualności

Sosnowski


SiteLock