Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


Numer 5/2008

Większość diagnostów SKP sumiennie sprawdza, czy czystość spalin emitowanych przez pojaz­dy spełnia określone dla nich wymagania, mimo że niepre­cyzyjne, a nawet błędne przepisy nie ułatwiają tego zadania. Jednak część diagnostów nie jest chyba przekonana do celowości sprawdzania, czy wartość współczynnika lamb­da składu mieszanki ma wartość prawidłową, czy nie. Wątpiących autor stara się przekonać co do celowości tego pomiaru, a wszystkich poinformować, jakich wniosków nie powinno się wyciągać tylko na podsta­wie pomiaru wartości tego współczynnika.

Tworzenie lojalności to skomplikowany proces. Autor zajął się problemem „ulojalniania” poprzez tworzenie barier.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do rejestracji lub zmiany charakteru działalności gospodarczej niezbędne jest określenie przedmiotu działalności gospodarczej wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). W związku z tym, że od 1 stycznia 2008 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów  w sprawie PKD, pojawia się coraz więcej pytań dotyczących zmian wprowadzonych w klasyfikacji. Dlatego w artykule autor stara się przybliżyć ten temat.

W tym odcinku odpowiedzi na pytania: Czy wobec standardów obowiązujących w firmach możli­we jest okazywanie indywidualności i cech wynikających z osobowości każdego człowieka? Czy w kontakcie z klientem możemy pokazać nasze „praw­dziwe oblicze”? Czy firma pozwoli pracownikowi, aby obsłu­giwał klientów „po swojemu”? 

Celem naprawiającego samochód jest jak najszybsze znalezienie usterki, czyli postawienie prawidłowej diagnozy. Są dwa czynniki, które decydują o naszej pracy, a mianowicie: szybkość i trafność diagnozy. Jak nauczyć się szybkiego rozpoznawania przyczyn usterek? O tym w numerze.

Aktualności

Sosnowski

MTSP

SiteLock