Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


Numer 1/2008

Wysokie ceny oryginalnych motocyklowych części zamiennych rodzą pokusę sięgnięcia po części używane podczas napraw powypadkowych. Pomysł ten wydaje się racjonalny zwłaszcza w przypadku naprawy motocykli starszych, których wartość rynkowa jest niska i sumaryczna cena nowych części potrzebnych do naprawy może przekroczyć wartość wyremontowanego pojazdu. Czy są jednak ograniczenia? Odpowiedź w numerze.

Znaczny wpływ na wybór materiałów na wkłady do filtrów paliwa i oleju mają obecnie stosowane rodzaje paliw i olejów silnikowych. Dzieje się tak m.in. wskutek oddziaływania biopaliw na uszczelnienia oraz wpływu silniejszego starzenia się olejów silnikowych na stabilność mediów filtracyjnych. Na ile oddziaływanie to jest szkodliwe dla silnika? Odpowiedź w numerze.

Artykuł zawiera informacje o merchandisingu, które może skłonią właścicieli warsztatów do refleksji, jakie działania związane z wykorzystaniem zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni oraz przestrzeni swojej firmy można podjąć, by zwiększyć obroty i zyski.. Więcej w numerze.

Badania techniczne jawią się dla przeciętnego użytkownika samochodu jako przykra, powtarzająca się okresowo uciążliwość związana z eksploatacją pojazdu.

Czy tak być musi? Czy odczucia te nie powinny ewoluować w kierunku zrozumienia, że w trakcie okresowych badań technicznych przeprowadzanych zgodnie z procedurą można uniknąć przykrych niespodzianek tłumaczonych jako złośliwość rzeczy martwych? Więcej w numerze.

Większość kierowców odpowie, że kontrolka informuje o ładowaniu lub braku ładowania akumulatora, jednak w rzeczywistości nie jest to takie oczywiste. Więcej w numerze

Aktualności

Sosnowski

MTSP

SiteLock