Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


Numer 6/2009

Wstęp Krzysztof Trzeciak

Informacje z branży

  • V jubileuszowa konferencja „Stacje Kontroli Pojazdów - 2009”
  • Bezpłatne seminaria „Nowoczesna technika napraw nadwozi”
  • Finał konkursu Castrol Professional Academy

Elektrodiagnostyka pojazdowa

Silniki Diesla

Badania techniczne

Mechanika pojazdowa

Tuning

  • Chiptuning silników BMW, Marek Staszewski

Organizacja i prawo w warsztacie

W serwisie

  • Alfa Romeo 147 1.9 JTD (2000÷2006)

W numerach lutowym i marcowym Serwisu Motoryzacyjnego opisywaliśmy kwestię nowego położenia podatników po zapadnięciu wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w zakresie odliczania podatku VAT od samochodów. Jak się okazuje, problem ten nadal nurtuje wielu czytelników naszego pisma. W związku z tym, że w ciągu ostatnich miesięcy pojawiło się kilka orzeczeń sądów administracyjnych w tych sprawach, powracamy do tego tematu. W artykule autor udziela odpowiedzi na następujące pytania: Czy nadal mogę przeprowadzić na okręgowej stacji kontroli pojaz­dów tzw. badanie VAT?  Czy możliwe jest przeprowadzanie badania VAT według innych kry­teriów niż określone w ustawie o podatku od towarów i usług zno­welizowanej w 2005? Czy pojazd sprowadzony lub przebudowany na ciężarowy w jednej sztuce rocznie spełnia kryteria do odliczenia podatku VAT? Odpowiedzi w numerze.

„Tylko dobrze poinformowani podejmują właściwe decyzje”. Tę maksymę można śmiało odnieść do działalności związanej z inwestowaniem w serwisy samochodowe. Aby dokonać trafnego zakupu urządzeń ob­sługowo-naprawczych nie wystarczy już przejrzenie ofert dystrybutorów wyposaże­nia warsztatowego, reklam, czy poznanie opinii innych warsztatowców. Wybrane dzisiaj urządzenie może okazać się za kilka lat, a nawet kilka miesięcy mało przydatne. Posłużmy się tylko dwoma przykładami. Pierwszym są testery diagnostyczne, które obecnie powinny mieć możliwość przepro­gramowania sterowników po połączeniu się z serwerami producentów samochodów. Taką możliwość daje wchodzące w życie jeszcze w tym roku rozporządzenie Euro 5 (więcej na ten temat w następnym nume­rze). Drugim przykładem są montażownice ogumienia, które już dzisiaj powinny radzić sobie z bardzo sztywnymi oponami typu Run-Flat, czy szerszymi niż 10 cali obręcza­mi, coraz częściej montowanymi jako stan­dardowe wyposażenie aut. Rodzi się tutaj dodatkowe pytanie. Czy warto w ogóle roz­poczynać usługi serwisowania ogumienia, jeśli użytkownicy samochodów zaczynają przechodzić na opony całoroczne i tym sa­mym będzie stopniowo spadał popyt na se­zonowe wymiany kół (polecam tu artykuł na str. 48)?

Śledzenie tendencji w konstrukcjach sa­mochodu i urządzeń obsługowo-napraw­czych, z wykorzystaniem np. internetu, wymaga wysiłku, czasu oraz znajomości ję­zyków obcych. Prościej jest czytać zaprenu­merowane pisma fachowe lub odwiedzać specjalistyczne targi. Te ostatnie dają bo­wiem szansę poznania urządzeń „na ży­wo”, jak i bezpośredniego porównania z konkurencyjnymi produktami. Na koniec pozostaje mi tylko ku rozwadze przy­wołać drugą, nieco sparafrazowaną mak­symę: „Kto kupuje przestarzałe urządzenie, ten kupuje dwa razy”.

Życząc trafionych inwestycji zapra­szam do lektury numeru „Serwisu Moto­ryzacyjnego”

Aktualności

Sosnowski


SiteLock