Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych jest tym, które generuje większość pytań ze strony diagnostów pracujących w SKP. Podstawą posługiwania się tym aktem prawnym jest zro­zumienie, że nie może wystąpić badanie techniczne nie ujęte w tym rozporządzeniu. Jednocześnie wiele stacji kontroli ta­kie badania wykonuje, narażając diagnostę na dolegliwe ka­ry. Typowym przykładem jest ustalenie cech identyfikacyj­nych pojazdu na zlecenie urzędu celnego lub właściciela.  Inne przykłady w numerze.

Aktualności

Sosnowski

SiteLock