Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


W praktyce warsztatowej spotykamy się z wieloma uster­kami, które nękają różne pojazdy poruszające się po naszych drogach. Do najbardziej nie lubianych przez warsztaty usterek należą te, które trwają ułamek sekundy, powodują unieruchomienie silnika, aby po ponownym rozruchu zniknąć bez śladu zapisu błędu w jed­nostce sterującej. Ponowne pojawienie się tych samych obja­wów następuje po kilku dniach i następnie pojazd znowu porusza się bezusterkowo. Autor opisuje na przy­kładzie Mercedesa E 220 CDI oraz Vito 220 CDI usterki, które powodowały podobny skutek, ale przyczyna wynika­jąca z tego samego kodu błędu była różna.

Aktualności

Sosnowski


SiteLock