Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


Dnia 8 listopada 2011 r. ukazało się w Dzienniku Ustaw nr 236 pod pozycją 1401 rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych, które wchodzi w życie 9 grudnia 2011. Poprzednia wersja z 2003 r., traktująca o tym samym zagadnieniu, została uchylona z dniem 22 października 2006 r. Znaczy to tyle, że przez nieco ponad 4 lata nie był formalnie uregulowany sposób oraz tryb nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych. W praktyce zarówno stacje kontroli pojazdów, jak i wydziały komunikacji opierały się na zapisach nie obowiązującego rozporządzenia. Jakie zmiany wprowadza nowe rozporządzenie? Odpowiedź w numerze.
Aktualności

Sosnowski

SiteLock