Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


Już w latach 70. w Europie dostrzeżono potrzebę ujednolicenia procedur związanych z wyposażeniem pojazdów w urządzenia zabezpieczające tył pojazdu przed uderzeniem przez inny pojazd. Ówczesne kraje członkowskie EWG stosowały bowiem różne wymagania w stosunku do tego typu urządzeń. Efektem działań było uchwalenie przez Radę Europy dyrektywy 70/221/EWG w sprawie zbiorników ciekłego paliwa oraz tylnych zabezpieczeń pojazdów silnikowych. W tej regulacji pojawiły się pierwsze, wspólne dla wszystkich, choć ogólnikowe wymagania, które autor omówił w swoim artykule.
Aktualności

Sosnowski

SiteLock