Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


Numer 12/2011

W dobie paliw i olejów z jak najmniejszą zawartością siarki dodatek bioestrów polepsza właściwości smarne nie tylko silnika, ale całego układu wtryskowego. W szczególności zaleta ta odnosi się do pomp rozdzielaczowych Bosch typu VP44, które są smarowane paliwem i nie mogą pracować na sucho. Dążenie do wyeliminowania siarki z oleju napędowego skutecznie przyczynia do szybszego zużycia elementów wewnętrznych pompy wtryskowej. Czy w przypadku tych pomp można polecać różnego rodzaju dodatki do paliwa, które mają usunąć wszelkie zanieczyszczenia i nagary, zarówno z elementów pompy wtryskowej, jak i wtryskiwaczy? Odpowiedź w artykule.
Chevrolet Corvette fascynuje, ponieważ zdaniem jednych pokazuje jak trzeba budować samochody sportowe, a według innych - jak nie należy tego robić. W ciągu 58 lat narodziło się sześć pokoleń tego modelu. Jaka jest historia i czym wyróżnia się jego konstrukcja? O tym można przeczytać w artykule.
Dnia 8 listopada 2011 r. ukazało się w Dzienniku Ustaw nr 236 pod pozycją 1401 rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych, które wchodzi w życie 9 grudnia 2011. Poprzednia wersja z 2003 r., traktująca o tym samym zagadnieniu, została uchylona z dniem 22 października 2006 r. Znaczy to tyle, że przez nieco ponad 4 lata nie był formalnie uregulowany sposób oraz tryb nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych. W praktyce zarówno stacje kontroli pojazdów, jak i wydziały komunikacji opierały się na zapisach nie obowiązującego rozporządzenia. Jakie zmiany wprowadza nowe rozporządzenie? Odpowiedź w numerze.
Wyłączanie silnika tłokowego na postoju, a włączanie tylko wtedy, gdy chcemy jechać, wydaje się oczywiste, proste i łatwe. Gdy jednak przychodzi co do czego, realia techniczne okazują się bardzo skomplikowane. Autor opisuje szczegółowo zasadę działania systemów Start-Stop w wersji podstawowej oraz w wersji rozszerzonej.
Niewłaściwy wybór badanego układu, pomyłka związana z rokiem produkcji lub modelem, wszystko to może spowodować pojawienie się błędu w całej sieci cyfrowej CAN. Zakłócenie w sieci cyfrowej może mieć w postaci impulsu, na przykład z komutatora rozrusznika. W artykule przedstawiono zalecane podejście do diagnozowania sieci CAN, które pozwoli szybko i pewnie zlokalizować usterkę.
Aktualności

Sosnowski

MTSP

SiteLock