Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


W ostatnim czasie powstało zamieszanie w środowisku osób zajmujących się badaniami technicznymi pojazdów, związane z okresowymi badaniami przyczep lekkich marki SAM. Do tej pory przyczepa ta była traktowana tak jak każda inna przyczepa lekka, co skutkowało tym, że pojazd ten nie podlegał okresowym badaniom technicznym, a w dowodzie rejestracyjnym w rubryce „Termin następnego badania technicznego” miał wpis „bezterminowo”. Sytuacja uległa nieco zmianie, gdy Ministerstwo Infrastruktury odpowiadając na zapytanie jednego z wydziałów komunikacji stanęło na stanowisku, że okresowe badanie techniczne przyczepy lekkiej marki SAM przeprowadza się .... Więcej na ten temat w numerze.
Aktualności

Sosnowski


SiteLock