Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


Numer 3/2011

W poprzednim odcinku tego cyklu zostały opisane sposoby odczytywania ukrytych oznaczeń umieszczanych wewnątrz pojazdów, które umożliwiają w pewnym zakresie identyfikację samochodu. Tym razem przedstawimy metody usuwania numerów identyfikacyjnych. Gdy w trakcie kolizji pojazd ulegnie takiemu uszkodzeniu, że należy wymienić całe pole oznakowania pojazdu lub element na którym jest ono naniesione, zdarza się wiele czynów przestępczych polegających na kradzieży innego samochodu i wspawaniu pola oznakowania z pojazdu uszkodzonego oraz przełożeniu tabliczki znamionowej. W takich przypadkach, zgodnie z prawem, wymagane są ... Polecamy cały artykuł w numerze.

Każdy przedsiębiorca zatrudniający pracownika musi liczyć się z ryzykiem ponoszenia odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną wykonywaniem przez niego obowiązków służbowych. Jest to istotne zwłaszcza wtedy, gdy charakter jego pracy sprawia, że ma on kontakt z mieniem osób trzecich. Nie wszyscy przedsiębiorcy, zwłaszcza ci mali, mają polisę ubezpieczeniową minimalizującą odpowiedzial¬ność cywilną za wykonywane usługi. Warto zatem znać prze¬pisy regulujące tę kwestię, aby chociaż potencjalnie móc ogra¬niczyć ryzyko wypłaty odszkodowania lub wiedzieć, kiedy można odzyskać utracone w ten sposób pieniądze.

 

Co zrobić z odkształconymi tar¬czami hamulcowymi. Są trzy sposoby radzenia sobie w tej sytuacji. Pierwszy sposób to pozostawienie tarcz hamulcowych na kołach i pogo¬dzenie się z komfortem hamowania zbliżonym do pracy mło¬tem pneumatycznym, drugi - regeneracja tarczy za pomocą przetaczania i wreszcie trzeci - wymiana tarcz hamulcowych na nowe. Jakie rozwiązanie jest godne polecenia? Odpowiedź w numerze.

 

Jak ważnym dokumentem związanym z funkcjonowaniem stacji kontroli pojazdów jest poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych, wydawane w formie decyzji administracyjnej przez dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, wie bez wątpienia każdy z podmiotów prowadzących taki typ działalności w naszym kraju. W większości przypadków urzędnicy TDT sprawujący nadzór nad stacjami kontroli pojazdów, gdy tylko do stacji dotarło nowe, pozytywne poświadczenie, nie robili przeszkód ze wznowieniem wykonywania badań. Zdarzały się niestety wyjątki. Jakie? Co stanowią w tym względzie przepisy? Odpowiedzi w artykule.

 

Powodem wprowadzenia na rynek kolejnego nowego czynnika chłodniczego jest walka z ogrzewaniem atmosfery. Unia Europejska stara się wyeliminować czynnik R134a stosowany na szeroką skalę w chłodnictwie domowym, handlowym, a głównie w motoryzacji. Poczynając od 1 stycznia 2011 r. czynnik chłodniczy R134a nie może już być stosowany w układach klimatyzacji nowych modeli samochodów. Z dniem 1 stycznia 2017 r. użycie R134a będzie zakazane we wszystkich produkowanych samochodach. Co warsztaty muszą wiedzieć o nowym R1234yf? Odpowiedź w numerze.

 





Aktualności





Sosnowski

MTSP





SiteLock