Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


Zaledwie kilka dni temu weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach. Implementuje ono do prawa polskiego przepisy zawarte w dyrektywie Komisji Europejskiej 2010/48/UE z dnia 5 lipca 2010 r., dostosowującej do postępu technicznego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/40/WE w sprawie badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep. Nie można zaprzeczyć, że Polska ma obowiązek dostosowywać swoje prawo do wymogów unijnych, ale czy faktycznie w tym przypadku przełożyło się to na poprawę jakości prawa? Odpowiedź w artykule Rafała Szczerbickiego.

 

Aktualności

Sosnowski

SiteLock