Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


Autor polemizuje z artykułem pt. „Diagnosta wszechmogący", jaki ukazał się w nr. 42 tygodnika „Motor". Dotyczył on nowego rozporządzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach, które weszło w życie 8 października 2012 r.

 

Aktualności

Sosnowski

SiteLock