Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


Numer 5/2013

Do końca 2005 r. zagadnienie związane z głównym oświetleniem pojazdów było traktowane dosyć jednoznacznie, tj. istniał jasny podział na światła mijania i drogowe. Postęp techniczny w dziedzinie oświetlenia spowodował, że pojawiły się jeszcze inne światła zwiększające i poprawiające jakość oświetlenia drogi przed pojazdem, m.in. doświetlające zakręty i do jazdy w dzień (już opisane). W artykule autor zajął się zagadnieniem tzw. adaptacyjnych systemów oświetlenia (AFS), o których przepisy krajowe niestety milczą.

Obecne przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w sposób drastyczny obniżają możliwość pełnego odliczenia podatku VAT w przypadku nabycia, wyleasingowania lub wynajmu samochodu. W związku z tym wielu podatników zakupiło pojazdy specjalne - bankowozy, aby móc odliczyć pełną stawkę podatku. Na początku tego roku jednak sytuacja podatników, którzy zakupili bankowozy, w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych zmieniła się diametralnie. W artykule autor omawia orzeczenia sądy podważające praktyki organów podatkowych.

Obecne naprawy silników 1.9 TDI z pompowtryskiwaczami są wynikiem bardzo dużych przebiegów eksploatacyjnych, jak również różnej jakości oleju napędowego służącego do zasilania systemu paliwowego. Postawienie właściwej diagnozy musi być poprzedzone wykonaniem podstawowych badań diagnostycznych przy użyciu urządzenia diagnostycznego, umożliwiającego odczyt jednostki ECU w zakresie istnienia kodów usterek, jak i sprawdzenia wartości pomiarowych. W artykule omówiono interpretację kodów usterek i parametrów wyświetlanych na ekranie testera.

W czerwcu wchodzą w życie zmiany do ustawy „Prawo o ruchu drogowym", wprowadzone ustawą z 10 października 2012 r (DzU z 2012 r., poz. 1448), które wprowadzą do polskiego porządku prawnego dopuszczenie jednostkowe pojazdów. Jest to procedura, której do tej pory w prawie nie było. Jakich pojazdów dotyczy dopuszczenie jednostkowe i jak przebiega procedura wraz z badaniem technicznym? Odpowiedź w artykule.

W dobie wszechobecnych układów elektronicznych usterki typowo mechaniczne, trudne do zdiagnozowania, zdarzają się już coraz rzadziej. W praktyce warsztatowej trafiają się jednak usterki, które nie mają związku z układami elektronicznymi czy też nawet elektrycznymi. W artykule opisano przypadek pojazdu Chrysler Voyager z 1998 r., wyposażonego w silnik 2.5 TD. W pojeździe tym występowały z pozoru mało powiązane ze sobą usterki. Właściciel pojazdu skarżył się na niską wydajność ogrzewania i stopniowe zanikanie nawiewu powietrza. Usterka występowała każdorazowo po uruchomieniu silnika pojazdu, niezależnie od wybranej prędkości dmuchawy nawiewu. Dodatkowo kierowca zauważył zwiększone zużycie paliwa i „dziwne" wibracje koła kierownicy. Zamarzający parownik skutecznie obniżał wydajność ogrzewania. Czy jednak przyczyna tych objawów leżała po stronie klimatyzacji?

Aktualności

Sosnowski

MTSP

SiteLock