Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


Numer 1/2013

1

 

Wstęp - Krzysztof Trzeciak

Informacje z branży

Elektrodiagnostyka pojazdowa

Badania techniczne

Mechanika pojazdowa

 • Montaż osłon przekładni kierowniczej
 • Urządzenia grzewcze - działanie i diagnostyka - Ignacy Horowski
 • Zapach spalin w kabinie - Mariusz Maksym

Technika samochodowa

Lakiernictwo i blacharstwo

 • Naprawa powłoki lakierowej - przygotowanie powierzchni - Wiesław Wielgołaski

Wyposażenie warsztatowe

 • Automechanika 2012 - nowości cz. 3

Rynek

 • Tworzymy własny rejestr serwisowy - Michał Trzciński

W serwisie

 • Seat Ibiza 1.9 III TDI (2002÷2006)

 

Od 8 października 2012 r. obowiązują nowe przepisy rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.
Zmiany przepisów przysporzyły sporo trudności w interpretacji nowego prawa, zwłaszcza osobom, które uczestniczyły w kursach przed wejściem nowego rozporządzenia. Procedura badania technicznego, która obowiązywała wcześniej, na tyle uległa zmianie, że konieczna jest ponowna jej analiza, ze szczególnym uwzględnieniem m.in. takich zagadnień, jak: identyfikacja pojazdu, zakresy badań, klasyfikacja usterek, wyznaczenie terminu badania, zmiany w wypełnianych zaświadczeniach. Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów prowadzi szkolenia diagnostów od początku swojej działalności. Zaletą tych szkoleń jest bieżące monitorowanie nowych przepisów oraz przekazywanie tych informacji zarówno kursantom uczestniczącym w trwających kursach, jak i tym, którzy już je skończyli we wcześniejszych terminach. Dzięki m.in. tym zabiegom współczynnik zdawalności kursantów jest coraz wyższy. Wraz ze wzrastającą skutecznością przygotowania do egzaminu, rośnie zadowolenie kursantów oraz popularność szkoleń Izby w środowisku SKP. Najlepszym tego przykładem jest frekwencja na szkoleniach PISKP, bowiem nierzadko konieczne jest zamknięcie listy z dużym wyprzedzeniem przed rozpoczynającym się kursem.
Podczas rozmów z właścicielami stacji, często otrzymujemy informacje o dużym zapotrzebowaniu rynku na uprawnionych diagnostów. Warunki co do wykształcenia i praktyki powodują, że zawód ten nie jest dla wszystkich dostępny, mimo iż czasami taka osoba jest fachowcem. Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska, 12 grudnia 2012 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości, na konferencji uzgodnieniowej w sprawie projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów w branżach: finansowej, budowlanej i transportowej, zajęła stanowisko w sprawie deregulacji zawodu diagnosty uprawnionego do wykonywania badań technicznych pojazdów. Zgodnie z powyższym, diagnostą uprawnionym do wykonywania badań technicznych pojazdów mogłaby być osoba, która spełnia jeden z następujących warunków:

 1. Posiada wyższe wykształcenie o specjalności samochodowej lub ukończyła studia podyplomowe o specjalności samochodowej i udokumentowany 1 rok praktyki w stacji obsługi pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów;
 2. Posiada wyższe wykształcenie o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku na-prawy lub obsługi pojazdów;
 3. Posiada średnie wykształcenie o specjalności samochodowej i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów;
 4. Posiada średnie wykształcenie o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 4 lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku na-prawy lub obsługi pojazdów.

Takie regulacje, o ile wejdą w życie, na pewno przyczynią się do zwiększenia liczby diagnostów na rynku.
Terminarz kursów kandydatów na diagnostów oraz diagnostów rozszerzających swoje uprawnienia
Wszystkich zainteresowanych kursami Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów prosimy o kontakt z biurem Izby w celu potwierdzenia wolnych miejsc.
http://www.piskp.pl/szkolenia/szkolenia-diagnostow

Styczeń stał się tradycyjnie okresem podsumowywania wyników osiągniętych przez branżę motoryzacyjną w poprzednim roku. Tradycyjnie również ten wynik jest daleki od oczekiwań (zestawienie sprzedaży nowych aut prezentujemy obok) i jaskółek poprawy na razie nie widać. Styczeń daje także asumpt do składania najróżniejszych propozycji poprawy sytuacji na kolejny rok. Zdaniem ekspertów, rynek motoryzacyjny w Polsce nie ruszy bez wsparcia ze strony rządu, czy to w postaci dopłat do zakupu nowych samochodów, czy podatku od spalin, czyli „ekologicznego". Przy tej okazji zapomina się jednak, że źródłem problemów dealerów samochodowych jest cały czas zbyt mała siła nabywcza naszego społeczeństwa i nie pomogą tutaj ani promocje, ani kolejne przepisy. Nakładanie podatku ekologicznego na ludzi, dla których kupno jakiegokolwiek samochodu i tak stanowi zbyt wysokie obciążenie finansowe, jest po prostu niesprawiedliwe, zaś proponowanie dopłat to nic innego, jak zachęta do brania kredytów, w efekcie trudno spłacalnych. Trzeba optymistycznie patrzeć w przyszłość, by na kilka lat zadłużyć się na zakup czterech kółek. Nie jesteśmy jeszcze tak bogaci jak państwa Europy Zachodniej, gdzie duży popyt na nowe auta gwarantuje średnia płaca brutto na poziomie 2,5 tys. euro. Czy na taki poziom zarobków będziemy mogli liczyć po przyjęciu euro? Z pewnością nie, za to niewątpliwie skończą się wypatrywane przyjazdy naszych sąsiadów do polskich salonów po nowe auta. Zapraszam do lektury numeru życząc wszystkim Czytelnikom i sobie, aby optymizm nie opuszczał nas również w tym roku.

 

Aktualności

Sosnowski

SiteLock