Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


Od 8 października 2012 r. obowiązują nowe przepisy rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.
Zmiany przepisów przysporzyły sporo trudności w interpretacji nowego prawa, zwłaszcza osobom, które uczestniczyły w kursach przed wejściem nowego rozporządzenia. Procedura badania technicznego, która obowiązywała wcześniej, na tyle uległa zmianie, że konieczna jest ponowna jej analiza, ze szczególnym uwzględnieniem m.in. takich zagadnień, jak: identyfikacja pojazdu, zakresy badań, klasyfikacja usterek, wyznaczenie terminu badania, zmiany w wypełnianych zaświadczeniach. Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów prowadzi szkolenia diagnostów od początku swojej działalności. Zaletą tych szkoleń jest bieżące monitorowanie nowych przepisów oraz przekazywanie tych informacji zarówno kursantom uczestniczącym w trwających kursach, jak i tym, którzy już je skończyli we wcześniejszych terminach. Dzięki m.in. tym zabiegom współczynnik zdawalności kursantów jest coraz wyższy. Wraz ze wzrastającą skutecznością przygotowania do egzaminu, rośnie zadowolenie kursantów oraz popularność szkoleń Izby w środowisku SKP. Najlepszym tego przykładem jest frekwencja na szkoleniach PISKP, bowiem nierzadko konieczne jest zamknięcie listy z dużym wyprzedzeniem przed rozpoczynającym się kursem.
Podczas rozmów z właścicielami stacji, często otrzymujemy informacje o dużym zapotrzebowaniu rynku na uprawnionych diagnostów. Warunki co do wykształcenia i praktyki powodują, że zawód ten nie jest dla wszystkich dostępny, mimo iż czasami taka osoba jest fachowcem. Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska, 12 grudnia 2012 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości, na konferencji uzgodnieniowej w sprawie projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów w branżach: finansowej, budowlanej i transportowej, zajęła stanowisko w sprawie deregulacji zawodu diagnosty uprawnionego do wykonywania badań technicznych pojazdów. Zgodnie z powyższym, diagnostą uprawnionym do wykonywania badań technicznych pojazdów mogłaby być osoba, która spełnia jeden z następujących warunków:

  1. Posiada wyższe wykształcenie o specjalności samochodowej lub ukończyła studia podyplomowe o specjalności samochodowej i udokumentowany 1 rok praktyki w stacji obsługi pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów;
  2. Posiada wyższe wykształcenie o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku na-prawy lub obsługi pojazdów;
  3. Posiada średnie wykształcenie o specjalności samochodowej i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów;
  4. Posiada średnie wykształcenie o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 4 lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku na-prawy lub obsługi pojazdów.

Takie regulacje, o ile wejdą w życie, na pewno przyczynią się do zwiększenia liczby diagnostów na rynku.
Terminarz kursów kandydatów na diagnostów oraz diagnostów rozszerzających swoje uprawnienia
Wszystkich zainteresowanych kursami Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów prosimy o kontakt z biurem Izby w celu potwierdzenia wolnych miejsc.
http://www.piskp.pl/szkolenia/szkolenia-diagnostow

Aktualności

Sosnowski

SiteLock