Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


Nowymi przepisami wprowadzono konieczność rejestracji czasowej pojazdu w celu przeprowadzenia jego badania w stacji kontroli pojazdów, gdy dowód rejestracyjny pojazdu został zatrzymany przez policjanta, a właściciel pojazdu do jego identyfikacji może przedstawić diagnoście jedynie pokwitowanie. Według niektórych opinii wymóg ten skazał całą rzeszę Polaków na wędrówkę po wydziałach komunikacji i całkowicie zbędne koszty w sytuacji, kiedy mieli nieszczęście i policja zatrzymała dowód rejestracyjny jego pojazdu z powodu jakiejś usterki. W mojej ocenie problem nie powinien istnieć, jeśli tylko odpowiednio wczytamy się w treść obowiązujących norm prawa dotyczących możliwości identyfikacji pojazdu przez diagnostę.

 

Aktualności

Sosnowski

SiteLock