Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


Ustawa „Prawo o ruchu drogowym" często podlega zmianom. Aby odczytać daną normę prawną, trzeba niejednokrotnie sięgać do tekstu pierwotnego oraz wielu ustaw zmieniających. Gdy bałagan jest już duży, trudny do opanowania, z pomocą przychodzi marszałek sejmu, który ogłasza tekst jednolity ustawy, uwzględniający zmiany, które nastąpiły bądź od ogłoszenia jej tekstu pierwotnego, bądź jak to jest w przypadku „Prawa o ruchu drogowym" od ogłoszenia poprzedniego tekstu jednolitego ustawy (w przypadku „Prawa o ruchu drogowym" poprzedni tekst jednolity był ogłoszony w 2005 r.).Wydawałoby się, że taki zabieg na jakiś czas uporządkuje sytuację. W przypadku naszej ustawy nic takiego nie miało miejsca. Otóż w Dzienniku Ustaw z 2012 r. pod pozycją 1448 została ogłoszona ustawa z 10 października tegoż roku o zmianie ustawy „Prawo o ruchu drogowym" oraz niektórych innych ustaw. Wchodzi ona w życie 21 czerwca 2013 r. Ustawa ta dostosowuje przede wszystkim polskie przepisy do przepisów unijnych, jeśli chodzi o kwestię homologacji pojazdów. Niemniej jednak, kilkoma zmianami będą zainteresowane także stacje kontroli pojazdów.

 

Aktualności

Sosnowski

SiteLock