Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


Subpages

Sprawność urządzenia sprzęgającego, jego odpowiedni dobór oraz sam montaż mają bardzo duży wpływ na bezpieczeństwo ruchu zespołu pojazdów. Z tego powodu należy zwrócić szczególną uwagę na badanie techniczne tego urządzenia, sprawdzając dodatkowe warunki techniczne. Czy po zamontowaniu haka diagnosta wykonuje badanie techniczne (dodatkowe), czy też inną czynność SKP? Jak wystawiać zaświadczenie z badania? Na co należy zwracać uwagę podczas badania? Odpowiedzi w artykule.

W bieżącej pracy diagnosty konieczna jest biegła znajomość przepisów prawa i ich interpretacji. Nie jest łatwo sprostać temu zadaniu, ponieważ litera prawa lubi być często nowelizowana. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia jest tego najlepszym przykładem. W artykule autor przypomina, jakie dodatkowe wyposażenie powinno być sprawdzane w pojazdach przystosowanych do nauki jazdy oraz do przeprowadzania egzaminu państwowego. Wskazuje także zmianę, jaka zaszła w warunkach technicznych pojazdów „L”, wprowadzoną w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Badanie techniczne co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych nie jest często wykonywane. Dlatego też, gdy już pojawia się pojazd na takim badaniu w okręgowej stacji kontroli pojazdów, należy wiedzieć, jak go prawidłowo wykonać. SKP jest ostatnim „przystankiem” oldtimera przed dopuszczeniem do ruchu przez organ rejestrujący. To od stacji kontroli pojazdów zależy, czy pojazd zabytkowy zostanie dopuszczony do rejestracji i dalej do ruchu, czy też nie. Jakich dokumentów powinien wymagać diagnosta, jaki jest zakres i sposób przeprowadzania tego typu badań oraz jakie wzory dokumentów obowiązują – odpowiedzi na te pytania można znaleźć w artykule.

Zdarza się, że nowy nabywca pojazdu w umowie kupna zawiera informacje dodatkowe o jego stanie technicznym. Można spotkać uwagi dotyczące np. uszkodzenia elementów, w tym o uszkodzonym silniku. Wbrew pozorom informacje te są bardzo istotne przy rejestracji pojazdu. Należy bowiem pamiętać o dodatkowym badaniu technicznym pojazdu skierowanego przez starostę albo na wniosek posiadacza pojazdu, jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska. Więcej informacji na ten temat podano w artykule.

Przy wykonywaniu okresowego badania technicznego pojazdu bardzo ważnym jego elementem, mającym bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu, jest badanie skuteczności działania układu hamulcowego. W obliczu zbliżających się zmian przepisów, dotyczących m.in. archiwizacji wyników badań, wykonanie poprawnie tej czynności wchodzącej w zakres badania technicznego będzie miało wpływ na zatwierdzenie wyniku badania przez organ kontrolujący w czasie kontroli SKP. W artykule przypomniano, co to jest  wskaźnik skuteczności hamowania i jakie są minimalne wartości tych wskaźników dla różnych pojazdów. Omówiono również problemy związane z podłączeniem mierników ciśnienia do pneumatycznego układu hamulcowego.

Aktualności

Sosnowski


SiteLock