Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


Subpages

Instalacje gazowe cieszą się bardzo dużą popularnością, przede wszystkim ze względu na niski koszt autogazu. Jednak bezpieczne użytkowanie pojazdu wymagają regularnego serwisowania i kontroli tego układu zasilania. Najlepszą okazją do tego jest badanie techniczne pojazdu. techniczne pojazdu. W trakcie okresowego badania diagnosta SKP powinien dokonać sprawdzenia warunków dodatkowych dla pojazdu zasilanego gazem. Od czego należy zacząć badanie, jakie elementy podlegają oględzinom oraz jakie jest ich oznakowanie homologacyjne – odpowiedzi na te pytania można znaleźć w artykule. Ponadto opisano procedurę sprawdzania szczelności instalacji gazowej LPG, badania elektrozaworów gazowych i instalacji elektrycznej.

Diagności, którzy na co dzień w okręgowej stacji kontroli pojazdów wykonują dodatkowe badania techniczne ADR, raczej nie mają problemu z ich wykonaniem, natomiast w przypadku okazjonalnej wizyty tego rodzaju pojazdu, samo słowo „ADR” wywołuje strach i często pojazd jest odsyłany do innej stacji. W artykule przypomniano, na co należy szczególnie zwracać uwagę podczas przeprowadzania dodatkowego badania technicznego ADR. Tego typu badanie nie jest skomplikowane, pod warunkiem, że wiemy: „o co chodzi”.

Sprawność urządzenia sprzęgającego, jego odpowiedni dobór oraz sam montaż mają bardzo duży wpływ na bezpieczeństwo ruchu zespołu pojazdów. Z tego powodu należy zwrócić szczególną uwagę na badanie techniczne tego urządzenia, sprawdzając dodatkowe warunki techniczne. Czy po zamontowaniu haka diagnosta wykonuje badanie techniczne (dodatkowe), czy też inną czynność SKP? Jak wystawiać zaświadczenie z badania? Na co należy zwracać uwagę podczas badania? Odpowiedzi w artykule.

Rozpoczynający się okres wiosenno-letni sprawia, że w stacjach kontroli pojazdów coraz częściej można spotkać „kampery” oraz przyczepy kempingowe. Część z tych pojazdów pojawia się w celu badania okresowego, inne natomiast – zmiany rodzaju pojazdu na kempingowy lub przeznaczenia. Niewielu diagnostów zdaje sobie sprawę z tego, że na wyposażeniu takiego pojazdu mogą być urządzenia podlegające dozorowi technicznemu. Jakie to urządzenia? Jakie wyposażenie podlega kontroli podczas badania w SKP? Te oraz inne kwestie związane z „kamperami” zostały omówione w artykule.

W bieżącej pracy diagnosty konieczna jest biegła znajomość przepisów prawa i ich interpretacji. Nie jest łatwo sprostać temu zadaniu, ponieważ litera prawa lubi być często nowelizowana. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia jest tego najlepszym przykładem. W artykule autor przypomina, jakie dodatkowe wyposażenie powinno być sprawdzane w pojazdach przystosowanych do nauki jazdy oraz do przeprowadzania egzaminu państwowego. Wskazuje także zmianę, jaka zaszła w warunkach technicznych pojazdów „L”, wprowadzoną w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Aktualności

Sosnowski


SiteLock