Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


Subpages

Od początku tego roku niemieckie warsztaty dopuszczone do wykonywania analizy spalin w ramach badania technicznego samochodów muszą mieć akredytację zgodną z normą ISO 17020. Jest to w ostatnim czasie kolejna zmiana w organizacji badań w Niemczech. Jakie warunki musi spełniać warsztat, aby uzyskać akredytację? Dlaczego trwająca reorganizacja badań technicznych pojazdów w Niemczech powoduje niezadowolenie wśród warsztatów? Odpowiedź na pytania można znaleźć w artykule.

Zgodnie z procedurą diagnosta SKP, wykonu­jąc czynności okresowego badania technicznego, ocenia stan techniczny wyłącznie poprzez oględziny amortyza­torów pod kątem wycieków, uszkodzenia, jak i pewności mocowania. Zatem nie ma mowy o użyciu urządzenia do pomiaru skuteczności tłumienia drgań zawieszenia. To urządzenie jest wykorzystywane do niektórych badań dodatkowych, w głównej mierze do badania tzw. „powy­padkowego”. Jakie metody stosuje się podczas badania amortyza­torów w SKP? Kiedy wynik badania jest pozytywny, a kiedy negatywny? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w artykule.

Procedura badań technicznych w obecnym kształcie obowiązuje już od kilku lat. Ponad cztery lata temu (sierpień 2015 r.) przeprowadzono większe merytoryczne zmiany. Wydawałoby się więc, że po tylu latach nie powinno być już wątpliwości interpretacyjnych, przynajmniej w zasadniczych kwestiach. Okazuje się jednak, że jest inaczej. W dalszym ciągu niektórzy diagności mają problem z dodatkowymi badaniami technicznymi pojazdów sprowadzonych z zagranicy, które jeszcze nie są zarejestrowane na terytorium RP. Jeśli pojazd ma zagraniczne tablice re­jestracyjne; wtedy bez przeszkód można wykonać badanie dodatkowe. Przy jakich badaniach tablice są wymagane i jakie przepisy regulują posiadanie tablic? Odpowiedź w artykule.

Badanie autobusu, który może poruszać się po autostradzie i drodze ekspresowej z prędkością 100 km/h, wykonuje się organoleptycznie i polega na sprawdzeniu dodatkowych warunków technicznych w pojeździe oraz weryfikacji dokumentów. Autor omawia poszczególne czynności badania wynikające z  zakresu określonego w rozporządzeniu. Osobno został przeanalizowany przypadek badania autobusów turystycznych, przebudowanych na bazie Mercedesa Sprintera, w których fizycznie nie ma zamontowanego zwalniacza.

Karol Rytel

Na początku sezonu letniego w SKP zaczynają się pojawiać na badania kolejki turystyczne. Podlegają one sprawdzeniu warunków dodatkowych (dla kolejki turystycznej) oraz tzw. „zmian konstrukcyjnych” (dla pojazdów, które pretendują do tej klasyfikacji przez zmianę rodzaju pojazdu). W artykule podano i omówiono definicję kolejki turystycznej, prawidłowy sposób klasyfikacji, jak również warunki techniczne. Ponadto podano wymagane oznakowanie i wyposażenie dodatkowe kolejki. Na zakończenie zinterpretowano obowiązujący cennik za badanie tego typu pojazdów.

Aktualności

Sosnowski


SiteLock