Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


Subpages

 Już kilka miesięcy temu weszły w życie przepisy ograniczające handel w niedziele i święta. Nadal jednak wielu właścicieli SKP ma wątpliwości dotyczące wykonywania w ten dzień badań technicznych w stacji kontroli pojazdów. Ani przepisy ustawy „Prawo przedsiębiorców”, ani „Kodeksu pracy” nie zawierają zakazów w tym zakresie. Zgodnie z art. 5 ustawy zakazuje się w niedziele i święta handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem, a także powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem. W grupie wyłączeń z art. 6 ustawy, która obejmuje m.in. stacje paliw, apteki, zakłady pogrzebowe, placówki hotelarskie, ustawodawca nie wskazał stacji kontroli pojazdów. Czy zatem nie ma przeszkód do wykonywania badań w niedziele lub inne święta? Czy w tym zakresie są jakieś ograniczenia? Odpowiedź w numerze.

Nowe przepisy dotyczące badań technicznych pojazdów zostały wprowadzone w Norwegii 8 lutego. Zgodnie z nimi nowe samochody osobowe i inne o masie całkowitej do 7500 kg (poprzednio 3500 kg) przechodzą pierwszy przegląd po 4 latach od daty rejestracji, a następne przeglądy odbywają się co 2 lata. Pojazdy o wyższej masie całkowitej oraz autobusy, taksówki i ambulanse muszą odbywać badanie co roku. Samochody w wieku powyżej 30 lat odbywają przegląd co 5 lat, a pojazdy liczące więcej niż 50 lat są zwolnione z obowiązkowych badań technicznych. Do niedawna w Norwegii o terminie przeglądu przypominała ostatnia cyfra numeru rejestracyjnego, lecz od bieżącego roku obowiązują nowe reguły. Jakie jeszcze zmiany wprowadzono ostatnio w tym kraju? Więcej informacji w artykule.

Od początku tego roku niemieckie warsztaty dopuszczone do wykonywania analizy spalin w ramach badania technicznego samochodów muszą mieć akredytację zgodną z normą ISO 17020. Jest to w ostatnim czasie kolejna zmiana w organizacji badań w Niemczech. Jakie warunki musi spełniać warsztat, aby uzyskać akredytację? Dlaczego trwająca reorganizacja badań technicznych pojazdów w Niemczech powoduje niezadowolenie wśród warsztatów? Odpowiedź na pytania można znaleźć w artykule.

Portugalskie stowarzyszenie ochrony konsumentów przyjrzało się funkcjonowaniu stacji kontroli pojazdów w tym kraju. Wysłało na badanie 30 samochodów, z których każdy miał 6 celowo zrobionych usterek: cztery poważne i dwie drobne. Wyniki były druzgocące. W żadnej ze stacji nie wykryto wszystkich usterek, a dziewięć placówek nie wykryło ani jednej wady. Jak wygląda system badań technicznych w Portugalii, zmieniony od 1 listopada 2020 r.? Na ile zmiany w organizacji badań dostosowały prawo krajowe do regulacji Unii Europejskiej?

Zgodnie z procedurą diagnosta SKP, wykonu­jąc czynności okresowego badania technicznego, ocenia stan techniczny wyłącznie poprzez oględziny amortyza­torów pod kątem wycieków, uszkodzenia, jak i pewności mocowania. Zatem nie ma mowy o użyciu urządzenia do pomiaru skuteczności tłumienia drgań zawieszenia. To urządzenie jest wykorzystywane do niektórych badań dodatkowych, w głównej mierze do badania tzw. „powy­padkowego”. Jakie metody stosuje się podczas badania amortyza­torów w SKP? Kiedy wynik badania jest pozytywny, a kiedy negatywny? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w artykule.

Aktualności

Sosnowski

MTSP

SiteLock