Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl
fb


Subpages

 Każdy właściciel pojazdu powinien zlecać przeprowadzanie badania technicznego w stacji kontroli pojazdów zgodnie z art. 81 ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. Badaniom podlegają także zabytkowe pojazdy samochodowe i są one wykonywane tylko raz (wyjątek stanowią pojazdy zabytkowe wykorzystywane do celów zarobkowych). Sprawdzanie pojazdów zabytkowych w skp może stwarzać problemy. W artykule przedstawiono zasady badania „zabytków” i wymagania. W kolejnym artykule zostanie przedstawiona problematyka obecnych przepisów, nieprzystosowanych do dzisiejszych realiów.

Badanie co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdu zabytkowego diagnosta podsumowuje przez przygotowanie dla wnioskodawcy dwóch zaświadczeń po przeprowadzonym badaniu. Zaświadczenia oraz część badania technicznego zostały opisane w nr. 9 i 10/2018 SM. W tym artykule autor przedstawia ostatni etap badania pojazdu zabytkowego, a mianowicie: sprawdzenie prawidłowości działania poszczególnych zespołów i mechanizmów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy oraz towarzyszących diagnoście utrudnień.

Elektroniczne sterowniki zamontowane w samo­chodzie są wyposażone w systemy samodiagnozy. W samochodzie występuje nawet kilkaset czujników, które dostarczają informacji do ste­rowników. Te dane są przygotowywane do odczytania przez skanery diagno­styczne. Jednak nie sposób osiągnąć taki sta­n, gdy wszystkie zjawiska fizyczne, potrzebne do postawienia właściwej diagnozy, byłyby zmierzone przez zamontowane czujniki. Ta niedoskona­łość mikroprocesorowych układów diagnostycznych musi być uzupełniona przez badania równoległe, które wy­konuje człowiek. Co oznacza termin „diagnostyka równoległa” i na czym polega? O tym w artykule.

Od ponad miesiąca trwa wojna w Ukrainie. Nasz kraj przyjął już ponad dwa miliony uchodźców. Niektórzy przyjechali swoimi samochodami. Można się spodziewać, że będzie ich jeszcze więcej. Zapewne pojawią się też prozaiczne problemy życia codziennego w ruchu drogowym, jak stłuczki, kolizje czy wypadki. Coraz częściej też pojawiają się pytania: co z badaniami technicznymi pojazdów zarejestrowanych w Ukrainie? Czy podlegają badaniom technicznym i na jakich zasadach? Autor wyjaśnia w artykule, jakie przepisy regulują pojazdów w ruchu międzynarodowym.


Zmiany dotyczą Niemiec, gdzie tamtejsze Ministerstwo Transportu całkowicie znowelizowało rozporządzenie dotyczące sprawdzania świateł podczas okresowych badań technicznych. Nowe wymagania, które weszły w życie w styczniu tego roku, mają na celu zwiększenie dokładności i powtarzalności pomiaru ustawienia świateł. Na czym polegają najistotniejsze zmiany? Odpowiedź w artykule.

Aktualności

Sosnowski

MTSP

SiteLock